מרכז הפעו"ט
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר

חזון ועקרונות עבודה

חזון מרכז הפעו"ט: טיפוח סביבה התפתחותית איכותית לכל ילד

 

עקרונות העבודה במרכז הפעו"ט:

 

1. שילוב הורים כשותפים פעילים בתהליך ההתערבות:

 על בסיס מחקרים רבים שמתמקדים במשמעות שיש לדפוסי הקשר הראשוניים של הילד עם הוריו, ובמשמעות שיש לאיכות הטיפול לה זוכה הילד בינקותו לגבי המשך חייו ודרכי התמודדותו עם האתגרים שיעמדו בפניו, תכניות ההתערבות של מרכז הפעו"ט, על כל גווניהן, רואות את מקומו של ההורה כמרכזי בגידול ילדו וכמשפיע על אופן התפתחותו בתחומים הרגשיים, החברתיים, המוטורים, והקוגניטיביים. מתוך הנחה כי הילד וההורה משפיעים זה על זה, כל תכניות ההתערבות במרכז הפעו"ט פוגשות את הילד והוריו ומכוונות לטיוב האינטראקציה ביניהם. מרכז הפעו"ט רואה את ההורים כשותפים אקטיביים בכל השירותים שמקבלים ילדים. שיתוף ההורה מתרחש בחלוקה בידע המקצועי, בשיתוף בקבלת החלטות ובאופן הפעלת התוכנית.

 

2. שיתוף פעולה עם כל גורמי הקהילה הרלוונטיים: אנו רואים חשיבות רבה לקיום קשרים מקצועיים שוטפים עם כל גורמי הקהילה הרלוונטיים לטיפול בהורים ובילדיהם. תכניות מרכז הפעו"ט מדגישות את האינטראקציה בין כל הגורמים כמפתח לקידום התפתחותו של כל ילד, של כל המשפחה ושל שכבת ילדים רחבה. כל תכנית הינה הוליסטית ומשלבת גופים קהילתיים בתחומים רלוונטיים, באופן קבוע ובהדדיות: הלשכה לשירותים חברתיים, מערכת הבריאות, מערכת החינוך, מחלקת החינוך וגורמים בעירייה, מעונות היום, קופות חולים, פורומים שונים בגיל הרך, גורמי אקדמיה ומחקר וכד'. שיתוף זה מבטיח איגום משאבים, הגברת האפקטיביות של כל הגורמים יחד.

 

3. התאמה לצרכיה המשתנים של האוכלוסייה: אחת מאבני היסוד של הפעלת התכניות במרכז הינה גמישות בדרכי הפעלה ובתכנים. גמישות זו מתבטאת בהשארת מקום להגמשה והתאמה של התוכניות לצרכים המשתנים של ההורים, והתאמה לצרכים המשתנים באוכלוסיה (גידול דמוגרפי, קליטת עלייה) באמצעות פיתוח תכניות חדישות וייחודיות.

 

4. רגישות תרבותית: ישראל כארץ קולטת עליה מפגישה תרבויות רבות של מהגרים מארצות שונות. מחקרים מראים כי יש חשיבות למציאת איזון בין העברת מסרים חינוכיים המקובלים על חברת הרוב לבין אלו של קבוצות אתניות שונות ובעיקר של קבוצות מהגרים. אחד התנאים המרכזיים המשפיעים על הצלחת תכנית התערבות ויעילותה נמדדת בין השאר לתת את הדעת גם לתנאים הפיזיים הכלכלים, גם למסורת התרבותית בה גדל הילד, וגם לעמדותיהם של ההורים ומטרותיהם בגידול ילדיהם. תכניות התערבות במרכז הפעו"ט, מביאות בחשבון את ההקשר הסוציו - תרבותי של כל ילד וכל משפחה כחלק מתכנון ההתערבות. אנו נזהרים שלא לכפות כלי הערכה, וכן את הערכים המערביים על קבוצות ממוצא אתני שונה.

 

5. כוח אדם מקצועי: על בסיס ההנחה כי ככל שנבטיח סטנדרטים מקצועיים גבוהים ומותאמים לאופי האוכלוסייה וקשייה, כך יש סיכוי גדול יותר לשיפור משמעותי, בטווח קצר ובאמצעים זולים יחסית, נבחר כוח אדם איכותי, ומקצועי לעבודה במרכז הפעו"ט . כל עובדות המרכז מודרכות באופן קבוע בהדרכה אישית וקבוצתית.

 

6. הערכה ובקרה: מרכז הפעו"ט מקפיד על הערכה ובקרה של התכניות. תכניות המרכז עובדות באופן רציף תוך איסוף נתונים, תיעוד ובקרה, וכן, מעקב אחרי השתלבות הילדים במסגרות החינוכיות גם בגמר השתתפותם בתכניות הגיל הרך.

 

7. שאיפה להתחלה מוקדמת ככל האפשר של תכנית התערבות: התערבות מוקדמת בגיל הרך מאפשרת מניעה של בעיות לעומת שיקום. בעולם כולו קיימת כיום מודעות הולכת וגדלה באשר לחשיבותו של הגיל-הרך בתהליך מימוש הפוטנציאל ההתפתחותי של ילדים. על מנת למנוע או לצמצם פערים התפתחותיים, יש צורך בתכנון ובהפעלת תכניות התערבות כבר החל מהגיל הרך. לגישתנו, הדרך היעילה ביותר לצמצום פערים חברתיים היא השקעת משאבים חינוכיים, התפתחותיים, בריאותיים וחברתיים בילדים החל מלידתם. תכניות התערבות בגיל הרך נחשבות בעולם כיום, כהשקעה ולא כהוצאה. מחקרים בנושא שימור האפקט בחינוך, הוכיחו כי השקעה של כל דולר בחינוך איכותי בכיתות טרום חובה בקרב אוכלוסיית חלשות, מקנה רווח של 7.16 דולרים לעומת השקעה מאוחר יותר בתכניות התערבות, בשיקום, במימון מוסדות, במעונות שיקומיים, בחינוך מיוחד, בטיפול בתוצאות של תאונות דרכים ובאכיפת חוק בהמשך חייו של הילד.

דרונט בניית אתרים
דלג על בר תחתון
בר תחתון
עבור לתוכן העמוד